Odborný seminář

Odborný seminář

Odborný seminář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborný seminář

Hned na počátku nového roku 2017 jsme společně s vedením nemocnice pořádali v Karlovarské krajské nemocnici odborný seminář s názvem HYGIENA V PROVOZU OPERAČNÍCH, ZÁKROKOVÝCH, ENDOSKOPICKÝCH PRACOVIŠŤ A MODERNÍ STERILIZACE A DEZINFEKCE SOUČASNOSTI. Akce byla registrována odbornou společností pro sterilizaci CSS a hodnocena 4 kreditními body.
KAPACITA PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU BYLA ZCELA VYČERPÁNA, za váš veliký ohlas vám děkujeme. Děkujeme rovněž všem přednášejícím jak z KKN, tak také MUDr. Melicherčíkové, RNDr. Zelenkové, paní Iberlové a České společnosti pro sterilizaci, jmenovitě panu předsedovi Dr. Šudřichovi za odbornou záštitu. Všem sponzorům rovněž děkujeme za podporu i vysoce kvalifikovaná sdělení.

Back to Top