Časté dotazy, legislativa

legislativa_shutterstock_241901905-prepsana2

Odbornost a znalosti problematiky sterilizace považujeme za samozřejmou součást našich služeb. Sporným otázkám, výkladu zákonů a norem a dotazům, se kterými se setkáváme, se věnujeme v této kapitole. Jako aktivní člen České společnosti pro sterilizaci organizujeme pod její záštitou semináře a školení a běžnou součástí našich služeb je poskytování odborných konzultací.


Back to Top