Časté dotazy, legislativa

legislativa_shutterstock_241901905-prepsana2

Odbornost a znalosti problematiky sterilizace považujeme za samozřejmou součást našich služeb. Sporným otázkám, výkladu zákonů a norem a dotazům, se kterými se setkáváme, se věnujeme v této kapitole. Jako aktivní člen České společnosti pro sterilizaci organizujeme pod její záštitou semináře a školení a běžnou součástí našich služeb je poskytování odborných konzultací.


Tady jde o nedorozumění, které se nejprve objevilo v materiálech některých distributorů. Norma 11140 (6 typů indikátorů) je určena výhradně pro sterilizaci prostředků zdravotnické péče – chemické indikátory sterilizace, což tepelná dezinfekce není. Testy tepelné dezinfekce jsou běžně na trhu k dispozici pod názvem například DesControl ve variantách 10 min/93°C a 5 min/90°C, typ u nich stanovit nelze.

Back to Top